Intézményvezető: Gémesi Csaba Tamás

AZ INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE

Kaposvár Megyei Jogú Város vezetői 1998-ban nagyot álmodtak, és az Építőipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet kezelésében létrehozták a sportkollégiumot, és vele párhuzamosan a Kaposvári Rákóczi Önálló Utánpótlásnevelő Egyesületet, azzal a céllal, hogy kihasználva a kollégium adta lehetőségeket, megteremtsék egy minőségi labdarúgó utánpótlásképzés lehetőségét.

Ez a Magyarországon újszerű gondolkodásmód nagy távlatokat nyitott meg Kaposváron, Somogy megyében, sőt országos szinten is, mivel úttörője volt a jelenkori labdarúgó akadémiáknak. Az anyaiskola – Ponikfor Zoltán igazgató úr vezetésével – saját diákjaival építette fel a kollégium épületeit, és hosszú évekig saját erőből tartotta fenn a hozzá tartozó sportpályákat, igazgató úr volt az egyesület első elnöke is.

2012. szeptember 1.-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Megyeközponti Tankerülete fenntartásában működött a kollégium, majd 2015. szeptember 1.-től külön váltunk az Építőipari Szakközépiskolától, a fenntartó továbbra is a KLIK Kaposvári Megyeközponti Tankerülete maradt egészen 2016. december 31-ig. 2017. január 1-től a fenntartónk a Kaposvári Tankerületi Központ lett, leegyszerűsítve ezzel sok adminisztratív és gazdasági tevékenységet.

A fenntartó a KTK és a labdarúgás BFLA (Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia) együttműködése példaértékűen folyt tovább és folyik napjainkban is.

A kollégiumi nevelői munka sajátos szemléletet igényel tanulótól, nevelőtől, iskolavezetéstől, tanároktól, szülőktől, városvezetéstől egyaránt. Ha a kollégium belső életét jól szervezzük meg, azaz a sport és tanulás egymásra talál, akkor könnyebben célhoz érhetünk. Ebben a képzésben érvényt kell szerezni a belső és külső „vevői” elvárásainak.

A kollégium esetében olyan oktató-nevelő munkát kell felvonultatni, amely elősegíti az általános műveltség megszerzését a megfelelő szakmai színvonalat és biztosítja a minőségi labdarúgás folyamatosságát.

Elérhetőségek

Intézménykód: SA0801
Adatkezelési tájékoztató

Fenntartó elérhetőségei

Kaposvári Tankerületi Központ

Az intézmény a közfeladat ellátásával kapcsolatos alapvető információit az Oktatási Hivatal honlapján keresztül elérhető KIR szakrendszerbe történő feltöltéssel teljesíti.
További információ: www.oktatas.hu/hivatali_ugyek

GESZ étkeztetés elérhetősége

Cseri Úti Kollégium – Kaposvár 2022