Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus Gosztonyi Gábor

Diákönkormányzat elnöke Rituper Roland

Diák-önkormányzati DÖK tevékenységek:

Alapelvek:

 • egymás tiszteletének elve;
 • nyíltság, nyitottság, és együttműködés elve;
 • alapvető emberi és szabadságjogok érvényesülésének elve.

Célok:

 • lehetőséget teremtsen a tanulói érdekképviselet gyakorlására;
 • tanulói öntevékeny magatartás erősítése;
 • az érdekképviselet által a rendeltetésszerű joggyakorlás.

Tevékenységek, módszerek:

 • a diákönkormányzat munkájának támogatása,
 • kapcsolat és információáramlás biztosítása a vezetés, és a pedagógusok között.
 • a törvényes működés feltételeinek biztosítása,
 • a DÖK önérvényesítő, aktív magatartásának tiszteletben tartása,
 • Diák-önkormányzati tagok felkészítésében aktív részvétel,
 • a diákok képviselete.

A Diákönkormányzat önkéntes, választott, és hagyomány alapján létrejött szervezet.

A tanulók jogi- és érdekképviseletét választott testülete által látja el(Diákönkormányzat). A diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzattal rendelkezik, éves munkaterv alapján végzi tevékenységét, összhangban a kollégium alapvető célkitűzéseivel és feladatrendszerével. Munkáját támogatja a diákönkormányzatot segítő pedagógus. Felelősségét és feladatait munkaköri leírás alapján végzi.