Intézményvezető: Gémesi Csaba Tamás

Felvételi eljárásrend

Tisztelt Szülők és Kedves Leendő Diákjaink!

A középfokú iskolába felvételt nyert tanuló szülője vagy törvényes képviselője útján az iskolába személyesen vagy elektronikus úton is beiratkozhat 2212022.(Vll.29)BM rendelet a 202212023. tanév rendjéről.

Elektronikus beiratkozás:

Elektronikus beiratkozás esetén intézményünk 2023.június 15-től folyamatosan biztosítja a szülő vagy törvényes képviselő részére az e-Ügyintézés felületén, hogy gyermekeik adatait, dokumentumait beküldjék a kollégiumba a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével.

Az adatbeküldésre kétféle lehetőség van:

a) A szülő az általános, vagy középiskolai gondviselői azonosítójával és jelszavával bejelentkezik az e-Ügyintézés felületére, és ott kiválasztja a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) ügyet.

Ekkor a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA rendszerében lévő személyes adatait a felületre, amelyet a szülő ellenőriz, és ha kívánja, módosíthatja, kiegészítheti azokat.

b) A szülő az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/) keresztül ideiglenes regisztráció létrehozásával lépjen be a BKI felületre. Itt kitölti a – gyermek igazolványai alapján – a gyermek személyes adatait, lakcím adatait, a törvényes képviselők adatait, illetve a beiratkozáshoz szükséges adatokat.

Mindkét esetben a szülő a felületen választja ki az intézményt, ahová a gyermeke felvételt nyert. Az e-Ügyintézés felületén betöltött/beírt oktatási azonosító, illetve név, születési hely és idő alapján a szoftver a kiválasztott középiskola/kollégium KRÉTA rendszerébe megkeresi és azonosítja a tanulót.

Amennyiben megtalálja a tanulót, a rendszer legenerálja a beiratkozási nyomtatványokat. A szülő megteheti, hogy az Előnézet gomb segítségével letöltött dokumentumokat kinyomtatja, és az aláírt dokumentumok másolatát feltölti az e-Ügyintézés dokumentumok blokkjába, amely másolatok az adatokkal együtt kerülnek át a kollégium felületére.

Elektronikus jelentkezés esetén kérjük, hogy amennyiben a szülő, vagy törvényes képviselő a Kréta használatával nem tudja megküldeni a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, úgy a személyi azonosításra alkalmas iratokat a 2023/2024 –es tanév első napján bemutatni szíveskedjen.

A beiratkozáskor történő személyes megjelenés esetén az eredeti, aláírt példányokat hozza magával a szülő a kollégiumba. Amennyiben nem tudja kinyomtatni a szükséges dokumentumokat, akkor azt itt a kollégium elvégezzük és a szülő ezt majd alá tudja írni a beiratkozáskor.

Személyes beiratkozás estén:

A beiratkozás folyamatos június 15-től telefonon (82/222-914) és emailben: cseriutikollegium@gmail.com előre egyeztetett időpontokban.

Beiratkozás helyszíne: A Cseri Úti Kollégium épültében titkársági iroda (7400 Kaposvár, Cseri út 14).

Személyes megjelenés esetén kérjük, hozza magával a következő iratokat a tanuló:

  • személyi igazolványát, lakcímkártyáját, TAJ kártyáját, oktatási azonosítóját
  • szakértői vélemények (ha van):SNI, BTM
  • Határozatok (ha van) pl: hátrányos helyzet

 

Menza igénylés:

Kérjük hogy aki gyermeke számára 2023 szeptember 1-től kollégiumi étkezést igényel, (reggeli, vacsora) az jelezze e-mailban, cseriutikollegium@gmail.com email címen. Ezt követően megküldésre kerülnek a szükséges nyomtatványok az étkezési igényhez.

Elérhetőségek

Intézménykód: SA0801
Adatkezelési tájékoztató

Fenntartó elérhetőségei

Kaposvári Tankerületi Központ

Az intézmény a közfeladat ellátásával kapcsolatos alapvető információit az Oktatási Hivatal honlapján keresztül elérhető KIR szakrendszerbe történő feltöltéssel teljesíti.
További információ: www.oktatas.hu/hivatali_ugyek

GESZ étkeztetés elérhetősége

Cseri Úti Kollégium – Kaposvár 2022